POSLOVNI KORISNICI
PRIVATNI KORISNICI
  • SMS Express
  • Web dizajn
Webmail | Podešavanja
 
Vi ste ovde: MyAdsl | Načini plaćanja

Načni plaćanja MyADSL servisa

MyADSL usluge možete plaćati na sledeće načine:

Diners Club International® trajni nalozi

Diners Club International® i GroNet omogućili su Vam da MyADSL internet pakete plaćate Diners Club karticom putem trajnog naloga.

Trajni nalog mogu aktivirati svi članovi Diners kluba. Potrebno je samo da popunite nalog koji možete preuzeti ovde i da ga dostavite Diners klubu.

Ukoliko postoje tehničke mogućnosti za uvođenje ADSL interneta, GroNet će Vam, po prijemu potpisanog Trajnog naloga dostaviti Ugovor i otpremnicu u dva primerka na adresu koju ste naveli u Trajnom nalogu, zajedno sa ADSL uređajem. Jedan primerak zadržavate za sebe, dok drugi potpisan primerak treba vratiti kuriru službe za dostavu.

Po prijemu potpisanog Ugovora aktivira se Trajni nalog, a uplate putem Diners Club kartice vršiće se automatski svakog 27. u mesecu. Ukoliko Vam je kartica u blokadi trajni nalog za plaćanje MyADSL Internet računa neće biti realizovan, već ćete račun dobiti na Vaš e-mail.

Diners Trajni Nalog

Trajni Nalog

Brigu o Vašim internet računima prepustite drugima.

 

Diners Club international

 

Diners Club International® i GroNet omogućili su Vam da MyADSL internet pakete plaćate Diners Club karticom putem trajnog naloga.