POSLOVNI KORISNICI
PRIVATNI KORISNICI
  • SMS Express
  • Web dizajn
Webmail | Podešavanja
 
Vi ste ovde: MyAdsl | Podrška | E-mail podešavanja | Mozilla Thunderbird

Podrška

E-mail podešavanja | FTP podešavanja | Test brzine

Podešavanje programa Mozilla Thunderbird za MyADSL korisnike

  1. Otvorite Mozilla Thunderbird program i u glavnom meniju odaberite Alati / Podešavanja naloga... (eng. Tools / Account Settings...)
  2. U otvorenom prozoru Podešavanja naloga (eng. Account Settings) kliknite na Dejstva nad nalozima / Dodaj nalog... (eng. Account Actions / Add Account...)
  3. U zadata polja unesite svoje ime i prezime, e-mail adresu i lozinku kako je prikazano na slici, zatim kliknite Nastavi (eng. Next)
  4. Mozilla Thunderbird neće automatski odrediti parametre servera, već ćete morati ručno da unesete Vašu punu e-mail adresu u polje Korisničko ime (eng. Username) i adresu mail.gronet.rs u polja Dolazno (eng. Incoming) i Odlazno (eng. Outgoing).
    Proverite da li su i ostali parametri uneti kao što je prikazano na slici, i kliknite Ponovna provera podešavanja (eng. Re-test Configuration).
  5. Sačekajte da Mozilla Thunderbird proveri parametre servera, zatim kliknite Napravi nalog (eng. Create Account)
  6. Vaš e-mail nalog je spreman za korišćenje
Hvala Što koristite MyADSL

Trajni Nalog

Brigu o Vašim internet računima prepustite drugima.

 

Diners Club international

 

Diners Club International® i GroNet omogućili su Vam da MyADSL internet pakete plaćate Diners Club karticom putem trajnog naloga.